بایگانی

Posts Tagged ‘دین’

عیدتان مبارک مردم ایران ؟؟؟

اکتبر 19, 2010 بیان دیدگاه

دوستی دارم که درطی ماه مبارک رمضان ! هر شب و بعد از افطار ! به خانه دختری میرفت که شاگرد یک آرایشگر بود و هر چند شب یک بار دستی به سر و صورت هم میکشیدند و آن قدر در این انگیزه به حول و قوه الهی مصمم بودند که دوره ماهیانه دختر را هم ندید میگرفتند تا این که رفیق ما روابطش با دختر را به هم زد چون که فهمیده بود با 3 تای دیگر هم در ارتباط است!!!….حالا دیشب یک پیامک از رفیقمان آمده بود که عیدت مبارک!!!! معلم زبانی را میشناسم 35 یا 36 ساله که تخصص اش زنهای شوهر دار است !!!!!! بعد ایشان هم در پیامکی که دیشب فرستاده بودند تولد آقا رضا را به جد یادآوری کرده بودند!(از آنجایی که ایشان من و عقیده من را درباره اسلام رحمانی میشناسد!!!)…و ده ها نمونه از این آدمها در دور و برم میبینم …هر چند که هزارها و میلیونها از این جماعت در این مملکت طاعون زده وجود دارند …اما میدانید که اشکال کار کجاست؟ اشکال آنجایی است که وقتی با این جماعت در باب نقد دین و نقد قداست دین صحبت میشود همه تا رگ نزدیک به سوراخ ما تحتشان متورم میشوند که آقا این چه حرفی است که میزنی؟ مگر میشود؟ اینها اگر بدند اسلام که بد نیست!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
میدانید از چه حالم بهم میخورد؟ از خودم که عین کودکی ساده و ناآگاه و خام در پی چیزی بودم…که مثلا حرفی جدید زده باشم….تحقیر اما سهم من و امثال من است….شرم به این خاک غریب….خداحافظ به این سرزمین سالوس ها و طاعون ها…

Advertisements
دسته‌ها:دین برچسب‌ها: