بایگانی

Posts Tagged ‘آزادی و نه مثلا آزادی!’

در ستایش تلویزیونی که روزگاری مهران مدیری میداد و حالا ستایش!!

دسامبر 17, 2010 بیان دیدگاه

برگ برنده هایشان دارد تمام میشود وقتی که زخم دهه شصت به ناچار در اواخر دهه هشتاد سرباز میکند!…..همین امشب مثلا…!حالا دیگر بازهم باید واقعیات نسلها را غربال کنند به ممیزی هرچند که دانه درشت هایش بماند!..خاطرات مشحون به درد سرزمینی را هر قدر هم که تراش بدهی به دست کارگردانی بازهم پیکره اصلی اش می ماند در ذهن کسانی که آن روزگار را زندگی کرده اند….آس مان آزادیمان است و البته حافظه نسلی که آزادی را به 8 سال حنگ داد و باخت….فراموش نکنیم!

Advertisements