بایگانی

Archive for the ‘قهقهه به شرط خنده’ Category

این خنده های ضبط شده!

ژانویه 2, 2011 بیان دیدگاه

من یک عادت دارم….من عادت دارم وقتی که در موقعیتی شاد قرار میگیرم آن موقعیت را در ذهن نگه دارم.عادت دارم نگهش دارم برای مواقعی که افسردگی دوزش میرود بالا و بعد مثل روباه های قطبی که شکارشان را در لابه لای خاک و برف مدفون میکنند من هم برای مواقع گرسنگی آن خنده را نگه دارم در لابه لای ذهنی که هر روز بیشتر فرسایش پیدا میکند به روزمرگی هایش! بیشتر آب میرود به دردهای خسته اش… و بعد که درد شروع شد فایل آن لحظه را بیرون میکشم و میخندم! …دیشب مثلا و یا 11 صبح امروز سر جلسه امتحان!.روباه ها برای این کارشان مکار لقب گرفته اند من اما دیوانه! دیوانگی بهتر است از افسردگی.ترسم اما از ترکش های ثبت شده آخر است! تازگی ها خیلی وقتها خنده ها را به دوپینگ قهقهه تبدیل میکنم تا بتوان بهانه ای کردشان برای ثبت شدن! اما چهره ای که این طور بخندد بعد از مدتی از ریخت خواهد افتاد! دوپینگ قهقهه هم صررهای خودش را دارد………!

Advertisements