بایگانی

Archive for the ‘این خود و این فاصله ها…’ Category

این ترسها….این آدمها

فوریه 6, 2011 ۱ دیدگاه

از خواب بلند شده ام…دارم فکر میکنم که نام پدر پدربرزگم چیست.؟این سوال میتواند به کابوس شبانه ات تبدیل شود اگر بفهمی که نامش را نمیدانی….اگر بفهمی که هیچ وقت نامش را نخواهی دانست….و این که شاید روزی پدر پدربزرگ پسری خواهی شد
….

Advertisements