بایگانی

Archive for the ‘اعدام’ Category

چند سال است که اعدام شده اید به غانون(قانون)؟

دسامبر 28, 2010 بیان دیدگاه

23 سالم دارد تمام میشود و میروم به 24 سالگی.یعنی 6 سال را بعد از 18 سالگی گذراندم.یعنی شش سال پتانسیل داشته ام به مرگ و شش سال است که قوزک های پایم در تهدید رعشه ای بودند که میتوانسته مرا وادار کند به بالا رفتن از صندلی اعدام.18 سالگی البته سن قانونی است برای مردن اما اگر غانون وجود داشته باشد در سرزمینی آن گاه 18 به راحتی میتواند بشود 16 یا حتی 15 و یا حتی ….!شما چند سال است که بالقوه اید برای اعدام و بالفعل اید برای ترسیدن!؟؟ هر شمع تولدتان را که فوت میکنید هویت میشوید به زندگی یا کابوس میشوید به ادامه اش؟

پی نوشت:صندلی ها برای نشستن بودند برای عصری بارانی وقتی که عطر چای دارچین شما را زنده میکرد به تعبیری ….

Advertisements
دسته‌ها:اعدام