بایگانی

Archive for مارس 2012

آینه ها….21 ساله ها ….

مارس 26, 2012 بیان دیدگاه

آدمها آینه اند.آرزوها اما انگار آینها را شفاف میکنند به انعکاس .من آرزوهایم خیلی خش دار است؟یا آدمها خودشان خش دارند؟یا هردویش؟من اما میدانم ایرادهایم تمام نمیشود .محدودیتهایم این را میگویند.فکر کنم عشق چیزی نیست جز تراکم محدودیتها برای آدمی که احساس کرده که کمی صاف کرده این آینه خش دار آدمها را….اصلا همین پیچیده حرف زدن یعنی محدودیت یعنی من دارم با این نوشته از خودم فرار میکنم تا مثلا خودم را نقد کرده باشم….چه غلطها!من عشق را با محدودیتهایم در یک رابطه منطقی میبینم.من منطقی حماقت میکنم….به آدمهای دیگر حتی خیانت میکنم و دروغ !من با محدودیتهایم سودای پرواز دارم و آدمها این تلنگر را میزنند گهگداری!!!!
(21 ساله ها تلنگر زن های قهاری اند…این را 4 سال دیرتر از دختری فهمیدم!)

Advertisements
دسته‌ها:Uncategorized