بایگانی

Archive for مارس 2010

رصد

من یک مردم و از آن طرف یک ایرانی و البته دوتا چشم نیمه سالم دارم که به مدد عینک میتوانم دنیای اطرافم را ببینم همه اینها پشت زمینه ای است که باعث میشود دید زدن یک زن زیبا و یا یه قول شما تیکه را از دست ندهم اما همیشه در آن هیروبیر که چشمها هیز میشوندو خون در همه جای بدنم میدود ناخودآگاه و برای لحظه ای هم که شده چشمهایم بقیه مردهای اطراف را می پاید و  بعد هجوم آن همه چشم لخت را میبینم که همگی به یک نقطه خیره شده اند .باید اعتراف کنم که این موضوع حالم را خراب میکند .هجوم این همه نگاه سرد من را میترساند چه برسد به آن زن .هر زنی این حق را دارد که زیبا باشد و به خودش برسد اما نمیدانم حق این چشمهای گرسنه را از کجا باید مطالبه کرد بی آنکه اخلاق قربانی  نشود؟این موضوع مرد بودن را  تا مرحله توهین پیش خواهد برد و زن بودن را تا مرحله حذف.

Advertisements
دسته‌ها:Uncategorized