بایگانی

Archive for سپتامبر 2009

موضع…

سپتامبر 9, 2009 2 دیدگاه

همیشه دوست داشته ام نظر زنها را نسبت به بازیگران زن  فیلم پورن بدانم…این که آنها را چقدر فاحشه میدانند و چقدر این لفظ (فاحشه) را  درباره روسپیان غلیظ ادا میکنند…؟

من عاشق آن زنی هستم که درد بازیگر مرد فیلم پورن را غلیظ درک کند…

Advertisements
دسته‌ها:Uncategorized

آفتاب پرست…

سپتامبر 3, 2009 بیان دیدگاه

میروم مغازه  لوازم التحریر فروشی حمید …یک ماژیک فسفری میخواهم حمید را نگاه میکنم که انگشتانش را بر شقیقه اش فشرده و متوجه من نیست .به پسرش نگاه میکنم که حداکثر 13 یا 14 سال دارد با  سری ماشین شده …از حمید قیمت ها را میپرسم …حمید متوجه نیست ولی سعی میکند با چشمانش که حالا دیگر خمار شده اند به پسرش اشاره ای داشته باشد از قیمت ها ی ماژیک ….پسر جوابم را میدهدو در عین حال اشاره ای دارد به کیفیت خودکارهای استدلر که میتواند خودکارهای بیک را در نوشتن بی امتداد و بی وقفه شکست دهد البته او این نقد به خودکارها را برای پدر میکند و من فقط گوش میدهم در حالی که رنگ های ماژیک ها را بر روی کاغذی مقایسه میکنم…پدر دیگر خمار نیست بلکه با احترام و صمیمیت حرفهای پسر را گوش میدهد….میدانم مطمئنم و یقین دارم در پشت آن احترام و صمیمیت تنبیه سنگینی بوده است…شاید دیشب …شاید پریشب

دسته‌ها:Uncategorized